Nieuws/activiteiten per 24 juni

Contributie

Per 1 oktober 2014

Per gezinslid
1 uur sporten per week: € 15,00 per maand
per extra kwartier sporten per week:  € 1,25 per maand

Inschrijfgeld (inclusief clubembleem) € 10,00 eenmalig
Indien u, uw budopak elders koopt, kunt u uw clubembleem opvragen met het kopie inschrijfformulier bij Jeroen Blom, zie onder knop Budo artikelen.

Per gezin bedraagt de contributie voor sporten maximaal € 45,00 per maand.
Voor wedstrijdtrainiing is geen contributie verschuldigd.
De contributie wordt automatisch per kwartaal door de penningmeester geïncasseerd.

Opzeggen kan per de eerste van een kwartaal met een opzegtermijn van 1 maand via ons opzegformulier.
Opzegformulieren zijn te verkrijgen in het informatierek of te downloaden via deze website en na invulling te deponeren
in postvakje 4 van de ledenadministratie of versturen naar Budocentrum Julianadorp, postbus 1075, 1780 EB Julianadorp.
Lidmaatschap bonden JBN/SKN dient u zelf op te zeggen.

Bij veranderingen of wijzigingen van: sport, lesuren of persoonlijke gegevens dient u dit schriftelijk opnieuw door te geven via een wijzigingsformulier.