Nieuws/activiteiten per 24 juni

Contributie

Per gezinslid
1 uur sporten per week: € 15,00 per maand
per extra kwartier sporten per week:  € 1,25 per maand

Inschrijfgeld € 10,00 eenmalig

Gezinstarief
Per gezin bedraagt de contributie voor sporten maximaal € 45,00 per maand. Voor dit bedrag kan dus het hele gezin onbeperkt sporten.

Wedstrijdtraining
Voor wedstrijdtraining is geen contributie verschuldigd. Wedstrijdtraining alleen op uitnodiging van de trainers.

Incassering
De contributie wordt automatisch per kwartaal door de penningmeester geïncasseerd.

Opzeggen
Opzeggen kan per de eerste van een kwartaal met een opzegtermijn van 1 maand via email. bcj.bestuur@gmail.com

Lidmaatschap bonden zoals JBN/SKN/NPSF dient u zelf op te zeggen.

Bij veranderingen of wijzigingen van: sport, lesuren of persoonlijke gegevens dient u dit schriftelijk opnieuw door te geven via een wijzigingsformulier.