Nieuws/activiteiten per 24 juni

Judo

Snelheid, balans, timing en techniek

Judo is een sport/spel van aanval en verdediging tussen twee personen. Het is een sport waarbij lichaam en geest op volle toeren bezig zijn, terwijl er door deze inspanning ontspanning ontstaat.
De judoka combineert snelheid, balans, timing en techniek.

Veel grondvormen van bewegen zoals; trekken, duwen, tillen, dragen, schuiven, rollen en balanceren zijn opgenomen in de beoefening van judo en maken deze sport veelzijdig en ideaal voor de lichaamsontwikkeling van een jonge beoefenaar.

De staande situatie (tachi-waza) kenmerkt zich door de balans van de tegenstander te verstoren (kuzushi) waardoor deze geworpen kan worden. Op de grond (ne-waza) is het de bedoeling de tegenstander onder controle te krijgen en te houden, of zich juist uit die controle te bevrijden.

Opvoedkundig aspect

Naast het technische aspect van het judo is er ook een opvoedkundig aspect. Het leren valbreken en daardoor niet bang te zijn om te vallen, het omgaan met elkaar op een respectvolle manier, het zorgdragen voor elkaar en het vergroten van het zelfvertrouwen alsmede het vertrouwen in de partner.

Dit alles wordt beoefend in strak omlijnde gedragsregels (discipline en dojo-etiquette). In het judo zijn deze gedragsregels duidelijk omschreven. Er is een zekere mate van discipline die gebaseerd is op wederzijds respect.

Judo is voor jong en oud

Judo wordt bij BCJ beoefend door jong (vanaf 4 jaar) en oud, zowel in recreatief als ook in wedstrijd-verband.

Judo wordt beoefend onder auspicien van de Judobond Nederland (JBN). Men wordt geacht lid te worden van deze bond als men bij BCJ judo gaat beoefenen (o.a. voor ongevallen-verzekering! en gradenregistratie). Onder de JBN vallen ook jiu-jitsu en aikido.