Nieuws/activiteiten per 24 juni

Nieuwjaars update

Een sportief 2021

Sportieve leden van ons Budocentrum,

Allereerst willen wij jullie als het bestuur bedanken, dat ondanks alle verplichte corona-maatregelen, zoveel leden lid zijn gebleven van onze vereniging.

Handige Harry’s gezocht
Wij zijn druk bezig om onze dojo nog meer corona-proof te maken. Zo zijn er in de grote zaal, in drie ramen, ventilatieroosters geplaatst waardoor er nu continu een natuurlijke ventilatie is. Verder zal binnenkort de afzuigventilator voor de grote zaal worden geleverd, die volledig wordt gesponsord door Agratechniek BV uit Anna Paulowna. Deze moet alleen nog wel worden geïnstalleerd en elektrisch worden aangesloten. Dus als er onder de leden “ handige Harry’s” zijn die bijvoorbeeld verstand hebben van elektra, glaszetten of die willen helpen bij allerlei andere klussen, stuur dan even een mailtje naar bcj.bestuur@gmail.com.

CONTRIBUTIE
In 2020 hebben wij als club een bijdrage van de overheid gekregen die wij mede hebben gebruikt voor een tijdelijke verlaging van de contributie. Als bestuur hebben wij de mogelijkheid onderzocht of er financiële ruimte is voor nog zo’n verlaging. Helaas is dat niet mogelijk omdat de inkomsten voor de vereniging uit bovenzaal verhuur, barinkomsten en wedstrijden volledig zijn weggevallen en de hypotheeklasten en overige vaste lasten wel gewoon doorlopen.
Wij begrijpen goed dat er in deze tijden voor een aantal leden weinig financiële rek meer is. Neem contact op via de mail bcj.bestuur@gmail.com als het betalen van de contributie steeds lastiger wordt. In overleg met het bestuur kunnen we vast wel een passende betalingsregeling afspreken.

Omdat het er naar uit ziet dat de Lockdown na 19 januari nog zal worden verlengd en wij als vereniging, jullie toch in beweging willen houden, zullen onze leraren en trainers in overleg gaan om te onderzoeken welke buitenactiviteiten er mogelijk zijn om te organiseren. Je leraar of trainer zal je via de groeps-WhatsApp op de hoogte houden.

ALV
Als bestuur zijn wij verder bezig met de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV). Het liefst houden wij deze in onze eigen dojo met de leden erbij. Dat betekent dat wij in dat geval de ALV gaan uitstellen. Maar daarvoor moeten wij wel toestemming krijgen van de Bank en de Gemeente. Een andere optie is de ALV online organiseren, maar omdat er ook over een aantal onderwerpen moet worden gestemd, heeft dat nog wel wat uitzoekwerk nodig.
Wij houden jullie op de hoogte.

OPROEP!!
Onze penningmeester Jeroen heeft aangegeven dat hij het stokje, na 2 termijnen, wil overdragen. Dus heb je verstand van boekhouden, lijkt het je leuk om mee te denken over de stip op de horizon waar we als vereniging heen moeten, neem contact met ons op. Jeroen kan je er van alles over vertellen, hoeveel tijd is hij eraan kwijt bijvoorbeeld.

Nogmaals, alle leden bedankt voor jullie trouw. Wij hopen jullie zo snel mogelijk weer te kunnen ontmoeten op de mat.

Sportieve groeten

het bestuur