Nieuws/activiteiten per 24 juni

Onderwerp: Update coronavirus 13 maart 2020

Geachte leden, ouders, verzorgers en huurders,

Dit bericht is bedoeld om een BCJ-specifieke aanvulling te geven op de adviezen en maatregelen van de rijksoverheid inzake het Coronavirus. Voor BCJ staan hierbij twee prioriteiten voorop. Dat zijn a) de gezondheid van onze leden, hun naasten en de huurders en b) gehoor te geven aan de oproep van het kabinet tot maatregelen teneinde de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Aan sportclubs is gevraagd evenementen en trainingen af te gelasten. De nationale sportbonden volgen dit advies op en adviseren individuele sportclubs hetzelfde te doen. 

Maatregelen
Het bestuur heeft besloten om het budocentrum te sluiten voor alle sportieve en sociale activiteiten. Hieronder vallen de trainingen voor jeugd en senioren alsook de verhuur aan derden. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 31 maart 2020. Updates en eventuele wijzigingen zullen op alle voor ons beschikbare media met u worden gedeeld.

We weten dat het voor iedereen heel vervelend is dat we deze beslissing hebben moeten nemen. We hopen jullie allemaal zo snel mogelijk weer te kunnen ontvangen in ons mooie budocentrum.

Namens het bestuur,

Lyn Bakker
(secretaris)