Nieuws/activiteiten per 24 juni

Tegemoetkoming contributie in de corona-crisus

Beste Budo-leden,

Jullie zijn van cruciaal belang voor ons bestaan!

Voorlopig zijn alle openbare gelegenheden tot 6 april verplicht dicht. Wij hopen, misschien wel tegen beter weten in, dat we daarna weer lekker kunnen sporten in ons eigen budocentrum.

Wij hopen ook dat jullie ons blijven steunen tijdens deze crisis zodat wij straks weer open mogen gaan. Tot nu toe heeft nog geenvan de leden zijn of haar lidmaatschap vanwege de coronacrisis opgezegd. Dank jullie wel!!!

Natuurlijk willen wij jullie graag tegemoetkomen in de contributie die je betaalt terwijl wij gesloten zijn. Wij hebben besloten om voor het komende kwartaal alleen contributie te innen voor het basislidmaatschap van de vereniging. Niet voor uren die jullie normaliter sporten. Dat betekent dat er op 31 maart 30 euro van jullie rekeningen wordt afgeschreven (3 maanden X 10 euro). Het famillietarief hebben we voor komend kwartaal teruggebracht naar 60 euro (3 maanden X 20 euro).

Als er een groter bedrag geïncasseerd wordt, betreft dat contributie die nog over het voorgaande kwartaal moest worden voldaan. Leden die dit betreft hebben hierover een email ontvangen. 

Mocht het voor jou niet mogelijk zijn de contributie momenteel te voldoen, neem dan contact op met de penningmeester.

Tot snel en sportieve groeten

Namens het bestuur, 

Uw voorzitter

Rob Tuin